Parket klasični KVALITET „R“ RUSTIK

KVALITET „R“ RUSTIK (2.klasa) Neujednačena boja drveta sa učešćem beljike i sitnih zdravih sraslih čvorića. Grublja struktura drvenih vlakana kao i izraženija priroda drveta.

Kategorija: