Lamelni parket

Lamelni parket od daščica dužine 120 mm i dimenzije kvadrata 12 x 12 cm. Daščice su vrlo precizno obrađene, tako da je postavljanje parketa lako i brzo. Klasiranje je prilagođeno standardima EU, i parket je izuzetnog vizuelnog kvaliteta.