LAJSNE

Svaki odabrani parket ima odgovarajuću ugaonu lajsnu – soklu. Najčešće se proizvodi od Hrasta, Jasena i Bukve. Klasična parket lajsna izrađuje se od kvalitetnog hrastovog i jasenovog i bukovog drveta. Ugaona lajsna ili sokla za parket je svojevrstan završetak parketa.  Ako je pod drveni (parket, patos), mora sokla, da bi se sakrio obavezan zazor izmedju zida i poda, zbog dilatacija.